Randmeerconcerten 51 jaar muziek

Vrienden Randmeerconcerten

In de huidige voor cultuur wel zeer moeilijke tijden hebben ook wij uw steun hard nodig. U kunt ons financieel steunen door Vriend te worden van de Randmeerconcerten. Door een bijdrage van € 25 of meer per persoon maakt u het mogelijk dat wij concerten van hoog niveau kunnen blijven organiseren. Daarnaast kunnen vrienden deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten zoals het Jacques Rambonnet Vriendenconcert. Onder het motto ‘door vrienden voor vrienden’ spelen amateurmusici van hoog niveau voor u. Bestaande vrienden krijgen jaarlijks een bericht van de penningmeester met het verzoek de vriendenbijdrage van minimaal € 25 per persoon over te maken. Wij beheren de bijdragen in de ‘Stichting Vrienden Randmeerconcerten’ met een eigen rekeningnummer: NL83RABO0150266111. Automatische incasso, zoals dat in het verleden gebruikelijk was, is helaas niet meer mogelijk. Het formulier om u als vriend aan te melden vind u op deze website. De Stichting Vrienden Randmeerconcerten (klik > zie website) bezit de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met ingang van 2014 heeft de overheid de mogelijkheid om culturele instellingen te steunen vergemakkelijkt en verruimd. U kunt zelf een verklaring opstellen, ondertekenen en naar de penningmeester opsturen, waarmee u verklaart gedurende vijf jaar, jaarlijks een vaste bijdrage te zullen doen op bovenstaand rekeningnummer. U heeft dan bij uw aangifte inkomstenbelasting recht op 25% opslag op het schenkingsbedrag en bovendien is het drempelbedrag giften niet van toepassing. Schenken via een legaat is uiteraard ook mogelijk via een notariële akte. Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften
24 mei 2024
© Randmeerconcerten 24 mei 2024
Randmeerconcerten 51 jaar muziek

Vrienden

Randmeerconcerten

In de huidige voor cultuur wel zeer moeilijke tijden hebben ook wij uw steun hard nodig. U kunt ons financieel steunen door Vriend te worden van de Randmeerconcerten. Door een bijdrage van € 25 of meer per persoon maakt u het mogelijk dat wij concerten van hoog niveau kunnen blijven organiseren. Daarnaast kunnen vrienden deelnemen aan speciaal voor hen georganiseerde activiteiten zoals het Jacques Rambonnet Vriendenconcert. Onder het motto ‘door vrienden voor vrienden’ spelen amateurmusici van hoog niveau voor u. Bestaande vrienden krijgen jaarlijks een bericht van de penningmeester met het verzoek de vriendenbijdrage van minimaal € 25 per persoon over te maken. Wij beheren de bijdragen in de ‘Stichting Vrienden Randmeerconcerten’ met een eigen rekeningnummer: NL83RABO0150266111. Automatische incasso, zoals dat in het verleden gebruikelijk was, is helaas niet meer mogelijk. Het formulier om u als vriend aan te melden vind u op deze website. De Stichting Vrienden Randmeerconcerten (klik > zie website) bezit de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Met ingang van 2014 heeft de overheid de mogelijkheid om culturele instellingen te steunen vergemakkelijkt en verruimd. U kunt zelf een verklaring opstellen, ondertekenen en naar de penningmeester opsturen, waarmee u verklaart gedurende vijf jaar, jaarlijks een vaste bijdrage te zullen doen op bovenstaand rekeningnummer. U heeft dan bij uw aangifte inkomstenbelasting recht op 25% opslag op het schenkingsbedrag en bovendien is het drempelbedrag giften niet van toepassing. Schenken via een legaat is uiteraard ook mogelijk via een notariële akte. Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften