Randmeerconcerten 51 jaar muziek

Persoonsgegevens en privacy

Bewaren persoonsgegevens bij Stichting Randmeerconcerten en Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Officiële website Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ De Stichtingen Randmeerconcerten en Vrienden Randmeerconcerten verzamelen persoonsgegevens van belangstellenden voor hun concerten om hen daarover van kwalitatief goede informatie te kunnen voorzien d.m.v. van het verstrekken van programmaboekjes, concertbrieven en concertbulletins, deels per post, deels per e-mail en deels handmatig bij de concerten. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? a. Naam b. Adresgegevens c. E-mailadres d. Telefoonnummer (indien vermeld) Hoe verzamelen wij de persoonsgegevens? a. Via de invulformulieren op de website. - bestelformulier abonnement - registratie voor toezending programmaboekje en concertbrief - opgave als Vriend Randmeerconcerten - bestelling Muzikado concertbonnen b. Door opgave door de registrant via gewone e-mail, brief of mondeling bij een bestuurslid. c. Via de bestelling van toegangskaarten via de Ticketunie (alleen e-mailadressen) Waar bewaren wij de gegevens? De persoonsgegevens worden locaal op een bestuurs- en een backup computer bewaard. Deze computers zijn beveiligd met de meest recente en uitgebreide beveiligingssoftware. Worden de gegevens aan derden verstrekt? De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter inzage aan derden verstrekt. Bij bevriende organisaties zoals NJON Muziekzomer en Vrienden van het Lied kunnen onze concertabonnees en Vrienden Randmeerconcerten korting krijgen op concerten van beide organisaties. Aan deze organisaties worden geen persoonsgegevens verstrekt. Het is voldoende als de bezoekers hun abonnementskaart of Vriendenpas tonen als zij gebruik willen maken van korting. Deze bevatten alleen de naam van de houder. Veluvine Nunspeet verkoopt ook toegangskaarten van Randmeerconcerten via hun website. Veluvine geeft ons geen inzage in de persoonsgegevens. Wie beheren de persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden beheerd door de bestuursleden die daartoe door het bestuur van de betreffende stichting zijn aangewezen. Andere bestuursleden kunnen inzage krijgen in het adressenbestand om adressen te kunnen controleren en programmaboekjes op huisadressen te kunnen bezorgen. In welke bestanden worden de persoonsgegevens opgeslagen? a. adressenbestand in Excel. Hierin wordt ook bijgehouden wie een abonnement heeft en/of Vriend Randmeerconcerten is. b. e-mailadressenbestand. Dit wordt apart bijgehouden in een professioneel bulkmailing programma. c. bestelgegevensbestand voor concertkaarten bij de Ticketunie. Van deze gegevens zien wij alleen het e-mailadres. In principe nemen wij nieuwe e-mailadressen op in ons eigen bestand voor de verzending van concertbrieven. Privacyverklaring Ticketunie op hun website. De privacy voorwaarden van de organisatie van het evenement zijn van toepassing. TicketUnie gebruikt uw gegevens slechts voor betalings- en verzendingsdoeleinden en alleen de organisatie van het evenement heeft toegang tot de gegevens. Verzoek verwijdering of aanpassing persoonlijke gegevens door belanghebbende. a. Via een verzoek op het registratieformulier op de website b. Via een een verzoek aan: digimedia@randmeerconcerten.nl c. Elke andere wijze waarop belanghebbende dit aan een bestuurslid kenbaar maakt. Opgemaakt 24 mei 2018, bijgewerkt 6 mei 2024.
24 mei 2024
Randmeerconcerten 51 jaar muziek
© Randmeerconcerten 24 mei 2024

Persoonsgegevens en

privacy

Bewaren persoonsgegevens bij Stichting Randmeerconcerten en Stichting Vrienden Randmeerconcerten. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Officiële website Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ De Stichtingen Randmeerconcerten en Vrienden Randmeerconcerten verzamelen persoonsgegevens van belangstellenden voor hun concerten om hen daarover van kwalitatief goede informatie te kunnen voorzien d.m.v. van het verstrekken van programmaboekjes, concertbrieven en concertbulletins, deels per post, deels per e-mail en deels handmatig bij de concerten. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? a. Naam b. Adresgegevens c. E-mailadres d. Telefoonnummer (indien vermeld) Hoe verzamelen wij de persoonsgegevens? a. Via de invulformulieren op de website. - bestelformulier abonnement - registratie voor toezending programmaboekje en concertbrief - opgave als Vriend Randmeerconcerten - bestelling Muzikado concertbonnen b. Door opgave door de registrant via gewone e-mail, brief of mondeling bij een bestuurslid. c. Via de bestelling van toegangskaarten via de Ticketunie (alleen e-mailadressen) Waar bewaren wij de gegevens? De persoonsgegevens worden locaal op een bestuurs- en een backup computer bewaard. Deze computers zijn beveiligd met de meest recente en uitgebreide beveiligingssoftware. Worden de gegevens aan derden verstrekt? De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet ter inzage aan derden verstrekt. Bij bevriende organisaties zoals NJON Muziekzomer en Vrienden van het Lied kunnen onze concertabonnees en Vrienden Randmeerconcerten korting krijgen op concerten van beide organisaties. Aan deze organisaties worden geen persoonsgegevens verstrekt. Het is voldoende als de bezoekers hun abonnementskaart of Vriendenpas tonen als zij gebruik willen maken van korting. Deze bevatten alleen de naam van de houder. Veluvine Nunspeet verkoopt ook toegangskaarten van Randmeerconcerten via hun website. Veluvine geeft ons geen inzage in de persoonsgegevens. Wie beheren de persoonsgegevens? De persoonsgegevens worden beheerd door de bestuursleden die daartoe door het bestuur van de betreffende stichting zijn aangewezen. Andere bestuursleden kunnen inzage krijgen in het adressenbestand om adressen te kunnen controleren en programmaboekjes op huisadressen te kunnen bezorgen. In welke bestanden worden de persoonsgegevens opgeslagen? a. adressenbestand in Excel. Hierin wordt ook bijgehouden wie een abonnement heeft en/of Vriend Randmeerconcerten is. b. e-mailadressenbestand. Dit wordt apart bijgehouden in een professioneel bulkmailing programma. c. bestelgegevensbestand voor concertkaarten bij de Ticketunie. Van deze gegevens zien wij alleen het e- mailadres. In principe nemen wij nieuwe e-mailadressen op in ons eigen bestand voor de verzending van concertbrieven. Privacyverklaring Ticketunie op hun website. De privacy voorwaarden van de organisatie van het evenement zijn van toepassing. TicketUnie gebruikt uw gegevens slechts voor betalings- en verzendingsdoeleinden en alleen de organisatie van het evenement heeft toegang tot de gegevens. Verzoek verwijdering of aanpassing persoonlijke gegevens door belanghebbende. a. Via een verzoek op het registratieformulier op de website b. Via een een verzoek aan: digimedia@randmeerconcerten.nl c. Elke andere wijze waarop belanghebbende dit aan een bestuurslid kenbaar maakt. Opgemaakt 24 mei 2018, bijgewerkt 6 mei 2024.