Randmeerconcerten 51 jaar muziek
ANBI Verantwoording De naam van de stichting is: Stichting Randmeerconcerten Statutaire zetel: Ermelo Fiscaal nummer: 4109053 Contactgegevens: dhr. W. Wouters Nieuwe Laaklaan 9 3881 MH Putten Tel.: 06-51557273 e-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl Bestuurssamenstelling: dhr. L. van Wijk voorzitter (tot 1juli 2024) dhr. Paul Baks voorzitter (vanaf 1 juli) mevr. D. van Klaarbergen secretaris dhr. W. Wouters penningmeester dhr. F. Hutten concertprogrammeur dhr. A.P. Kuiper digitale media (tot 1 juli 2024, daarna vacature) mevr. I.A. Groen-Keizer publiciteit dhr. M. de Lussanet lid mevr. M.W.H. Lemmens lid mevr. R.C.J. Weijens lid mevr. J. Huttinga lid De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doelstelling en beleidsplan : De stichting heeft ten doel: a. de bevordering van de kamermuziek in het gebied van de Noordwest-Veluwe. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het aankweken, het instandhouden en het verbreiden van liefde voor kamermuziek en b. het (doen) beoefenen en beluisteren van kamermuziek. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zie de jaarstukken. Financiële verantwoording laatste 5 boekjaren: Jaarstukken en toelichting boekjaar 2018/19 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2019/20 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2020/21 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2021/22 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2022/23 Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften
24 mei 2024
Randmeerconcerten 51 jaar muziek
© Randmeerconcerten 24 mei 2024
ANBI Verantwoording De naam van de stichting is: Stichting Randmeerconcerten Statutaire zetel: Ermelo Fiscaal nummer: 4109053 Contactgegevens: dhr. W. Wouters Nieuwe Laaklaan 9 3881 MH Putten Tel.: 06-51557273 e-mail: penningmeester@randmeerconcerten.nl Bestuurssamenstelling: dhr. L. van Wijk voorzitter (tot 1juli 2024) dhr. Paul Baks voorzitter (vanaf 1 juli) mevr. D. van Klaarbergen secretaris dhr. W. Wouters penningmeester dhr. F. Hutten concertprogrammeur dhr. A.P. Kuiper digitale media (tot 1 juli 2024, daarna vacature) mevr. I.A. Groen-Keizer publiciteit dhr. M. de Lussanet lid mevr. M.W.H. Lemmens lid mevr. R.C.J. Weijens lid mevr. J. Huttinga lid De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doelstelling en beleidsplan : De stichting heeft ten doel: a. de bevordering van de kamermuziek in het gebied van de Noordwest-Veluwe. b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het aankweken, het instandhouden en het verbreiden van liefde voor kamermuziek en b. het (doen) beoefenen en beluisteren van kamermuziek. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Zie de jaarstukken. Financiële verantwoording laatste 5 boekjaren: Jaarstukken en toelichting boekjaar 2018/19 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2019/20 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2020/21 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2021/22 Jaarstukken en toelichting boekjaar 2022/23 Lees hier bij de belastingdienst over de voorwaarden voor giften