Seizoen 2014-15 * 41 jaar Randmeerconcerten
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Reservering concerten
© Randmeerconcerten 2021-2022 seizoen 48 dd. 2021-09-01

DEZE PAGINA IS VOORLOPIG NIET VAN TOEPASSING.

OP 20 SEPTEMBER WORDT DUIDELIJK OF WIJ

IEDEREEN WEER MOGEN ONTVANGEN. WIJ MELDEN

DE DEFINITIEVE MAATREGELEN DIRECT NA 20

SEEPTEMBER OP DEZE WEBSITE EN PER E-MAIL.

Hoe te reserveren voor zitplaatsen bij de concerten

Reservering geldt voorlopig alleen voor de eerste vier concerten. Om te reserveren dient een reserveringsformulier op deze website volledig te worden ingevuld door iedereen die de concerten wil bezoeken. Er kan alleen worden gereserveerd voor het eerstvolgende concert. Dus niet voor meerdere concerten tegelijkertijd. De einddatum voor invulling van de formulieren is einde woensdag voor het concert. Dit geeft ons de tijd om alle reserveringen te behandelen en allen die gereserveerd hebben tijdig via e-mail op de hoogte te brengen of men in aanmerking komt voor zitplaatsen. Concertabonnees met abonnementen van 6 of 10 concerten hebben voorrang boven bestellers van losse kaarten. Vervolgens vindt selectie plaats op basis van binnenkomst van de formulieren. Van personen die met hetzelfde e-mailadres en huisadres een abonnement hebben gekocht, mogen we aannemen dat zij tot dezelfde huishouding behoren. Dit geldt ook voor bestellers van 2 losse kaarten op hetzelfde formulier. Het moet altijd wel expliciet op het formulier worden aangegeven. Als men tot dezelfde huishouding behoort, mag men naast elkaar zitten en komen er dus iets meer zitplaatsen beschikbaar. Registratienummer Op de aan iedereen toegezonden e-mails staat een registratienummer. Dit registratienummer is gekoppeld aan het e-mailadres en wordt in de reserverings e-mail correspondentie gebruikt. Het staat ook op de abonnementskaarten. E-mailbevestiging toegewezen zitplaatsen Als u zitplaats(en) toegewezen heeft gekregen, ontvangt u een e-mailbevestiging. Deze e- mail moet geprint worden en is uw toegangskaart, die op de locatie moet worden ingeleverd. De abonnementskaart hoeft niet te worden getoond. Hierop dient u zelf het bezochte concert af te vinken. Betaling van losse kaarten na toewijzing zitplaatsen Kopers van losse kaarten moeten wachten met betalen tot de zitplaatsen zijn toegekend. Daarna dient het totaalbedrag betaald te worden. Alsnog afzien van het concert, na e-mailbevestiging. LET WEL: de betalingsverplichting blijft bestaan als men onverhoopt besluit toch niét naar het concert te komen. Voor concertabonnees geldt in dat geval dat het concert als ‘bezocht’ wordt aangemerkt. Want voor iedere vrije zitplaats had iemand anders kunnen komen. Dit geldt niet als u buiten uw schuld bijv. door ziekte niet kunt komen. Meld dat dan a.u.b. zo spoedig mogelijk aan: media@randmeerconcerten.nl
Randmeerconcerten 2021-22 - seizoen 48