Seizoen 2014-15 * 41 jaar Randmeerconcerten
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Welkom
© Randmeerconcerten 2020-2021 seizoen 47
Randmeerconcerten 2020-21 - seizoen 47

10 oktober 2020 Het laatste nieuws.

Beste muziekvrienden Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om de concerten in dit najaar te kunnen organiseren. Voorop staat de beschikbaarheid van de zaal en een maximaal aantal zitplaatsen. Omdat enkele locatiebeheerders helemaal geen bezoek meer toestaan of slechts 30 personen mogen toelaten (dit is inclusief de musici!) gaan wij vanaf november proberen uit te wijken naar zalen die een vergunning hebben voor 100 personen. Dinsdag 12 oktober komt het kabinet met nieuwe maatregels om de stortvloed aan nieuwe besmettingen in te dammen. Dit kan betekenen dat wij onze huidige plannen weer moeten bijstellen. STROUD PUTTEN Bij Theater Stroud was men onaangenaam verrast dat men niet meer dan 30 bezoekers mag toelaten per voorstelling. Wij hebben dit eenmalig opgelost door het Atlantic Trio te vragen om op zaterdagavond 17 oktober tweemaal op te treden. Dus op die avond voor totaal 60 personen maximaal. Wij laten de concerten beginnen om 19.00 uur en om 21.00 uur met een concertduur van 1 uur en 15 minuten zonder pauze. Het 2e concert zal dus ongeveer afgelopen zijn op het normale tijdstip rond 22.15 uur. RESERVERINGSFORMULIEREN Op onze website staan twee aparte formulieren voor concertabonnees en kopers van losse kaarten. U kunt reserveren tot en met donderdag 15 oktober 2020. Uw reservering wordt door ons bevestigd per e-mail. Op webpagina https://www.randmeerconcerten.nl/reservering.htm vindt u de uitleg en de toegang tot deze formulieren. Op vrijdag 15 oktober sturen wij een e-mail aan iedereen die gereserveerd heeft, waarin wij melden of men wel of niet voor zitplaatsen in aanmerking komt. Wij verdelen de aanmeldingen zo goed mogelijk over beide concerten. Zoals bekend hebben concertabonnees voorrang bij de toewijzing van zitplaatsen. WIJZIGINGEN CONCERTEN ZEEWOLDE EN HARDERWIJK We maken in deze plaatsen gebruik van kerkelijke gebouwen. In deze kerken geldt nu een maximum van 30 bezoekers. Het Apostolisch Genootschap in Harderwijk heeft inmiddels besloten alle activiteiten op te schorten. In Open Haven in Zeewolde kunnen we maar één concert voor 30 bezoekers organiseren. Bovendien moeten we de concerten daar verder verkorten tot minder dan één uur. Ons uitgangspunt is dat wij alleen concerten proberen te organiseren waar wij tussen de 90 en 100 (of meer) bezoekers kunnen toelaten en dan maar 1 concert op een avond. Op die manier blijven onze concerten ook toegankelijk voor een redelijk aantal bezoekers zonder abonnement. Voor het concert van het Accordeonduo Toeac hopen wij nog een andere locatie te vinden. Dit zal dan waarschijnlijk een concert voor 2x 30 personen worden, omdat dit concert minder geschikt is voor grote zalen zoals Veluvine. Het concert van pianist Camiel Boomsma hebben wij kunnen verplaatsen van Zeewolde naar Veluvine in Nunspeet, waar wel 100 bezoekers zijn toegestaan. Het concert zal plaatsvinden op zondagmiddag 29 november. Aanvang 14.00 uur. CONCERTEN in 2021 Ook in het eerste halfjaar van 2021 zullen naar alle waarschijnlijkheid strenge overheidsmaatregels worden gehandhaafd. Wij zijn al bezig met het zoeken naar alternatieve concertlocaties, mocht dat nodig zijn. U kunt op de hoogte blijven via onze website en onze e-mailcorrespondentie. ABONNEMENTEN Het is nog steeds een voordeel om concertabonnee te worden. Naast het prijsvoordeel heeft men voorrang bij de toewijzing van zitplaatsen. Mochten er als gevolg van de coronamaatregels concerten geschrapt worden, dan zullen wij dat ongebruikte deel van het abonnement aan het eind van het seizoen crediteren en terugbetalen.