Bestelling abonnement

Adresgegevens (verplicht)
Vast nummer
Mobiel nummer
Telefoonnummer mobiel of vast (een van beide verplicht)
Registrienummers (indien bekend)
Aantal abonnementen
Geef aantal huidige abonnementen op (1 of 2)
Abonnementskeuze voor 6 of 10 concerten
Totaalbedrag door u te betalen voor bezochte concerten
Maak het totaalbedrag, onder vermelding van uw abonnementskaartnummer(s), over aan:
St. Randmeerconcerten te Putten
Bankrekening NL23RABO 0317 7787 22
Uw nieuwe abonnementskaart(en) krijgt u z.s.m. toegestuurd.
Totaalbedrag voor bezochte concerten
E-mailadres (verplicht)
Opmerkingen