Het laatste nieuws over de Randmeerconcerten
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Nieuws
© Randmeerconcerten 2021-2022 seizoen 48 dd. 2021-01-18
ALs gevolg van de onzekerheid over al dan niet doorgaan van het concert op 29 januari a.s. hebben wij de volgende brief rondgestuurd aan allen die zich voor onze Randmeerconcerten e-mail hebben aangemeld. Beste muziekliefhebber, U zult, net als wij, met spanning hebben afgewacht wat er over de cultuursector zou worden beslist bij de corona persconferentie van vrijdagavond. Helaas is daar nog helemaal niet over verruiming van de mogelijkheden beslist en moeten we het doen met vaagheden over het medeleven dat ze met ons hebben. Pas op 25 januari zal duidelijk worden of we het concert op 29 januari in de Oude Kerk kunnen laten doorgaan. Er zijn drie mogelijkheden: 1. Alles mag weer zoals het voor corona was, maar dat lijkt ons niet waarschijnlijk. 2. Er verandert voorlopig helemaal niets en de cultuurpodia blijven op slot, maar ook dit lijkt niet waarschijnlijk gezien de onvrede en de grote druk vanuit de samenleving. 3. Er mag weer iets, maar met de nodige beperkingen en dat lijkt ons de meest waarschijnlijke optie. Het kan zijn dat avondvoorstellingen na 20.00 uur nog niet mogen. Dan gaan we proberen het concert naar de zaterdagmiddag te verplaatsen. Het kan ook zijn dat de 1,5 meter afstand weer van stal wordt gehaald. Onze ervaring met het concert op 26 september 2020 is dat we dan ongeveer 90 bezoekers in de Oude Kerk kunnen toelaten. Onze concertabonnees krijgen dan voorrang bij reservering voor zitplaatsen. We vragen aan onze concertabonnees om door het beantwoorden en terugzenden van deze e-mail aan reservering@randmeerconcerten.nl aan te geven of men het concert op zaterdag 29 januari wil bijwonen. Daarbij dient het aantal personen uit één huishouding dat naar het concert wil komen te worden vermeld. Het invullen van een apart formulier is deze keer dus niet nodig. We vragen onze concertabonnees dit te doen vóór zondag 23 januari 2022. Alle resterende zitplaatsen zijn daarna beschikbaar voor kopers van losse kaarten. Bestellingen bij de Ticketunie voor dit concert zijn niet meer mogelijk. Voor de enkele reeds verkochte tickets zullen wij zitplaatsen reserveren. Via e-mail zullen we iedereen informeren als het exacte aantal beschikbare zitplaatsen voor losse kaarten bekend is. We realiseren ons, dat we op dit moment nog weinig zekerheid kunnen geven over het doorgaan van het concert op 29 januari, maar we willen alles in het werk stellen om dat concert mogelijk te maken als de ruimte daarvoor geboden wordt. Met muzikale groet, bestuur Randmeerconcerten