Het laatste nieuws over de Randmeerconcerten
Randmeerconcerten
klinken als muziek in uw oren
Nieuws
© Randmeerconcerten 2021-2022 seizoen 48 dd. 2021-11-29
ANNULERING PIANORECITAL CAMIEL BOOMSMA wij hebben alle belangstellenden via e-mail op de hoogte gebracht van het annuleren van het concert d.m.v. de volgende brief: Beste Muziekvrienden, u heeft vrijdagavond waarschijnlijk ook met spanning uitgekeken naar de persconferentie van Rutte en De Jonge. Wij hadden nog hoop dat de verscherping van de maatregelen voor ons soort podia nog mee zou vallen. Immers door de strenge toegangseisen was de kans op besmetting niet of nauwelijks aanwezig. Teleurstellend is het dat deze nieuwe maatregelen betekenen dat alle organisaties die dit betreft, nauwelijks kans hebben gekregen om hier op in te spelen. De maatregelen gaan al a.s. zondag in en het zal voor veel evenementenorganisaties vrijwel onmogelijk worden om hun bezoekers tijdig op de hoogte te stellen, laat staan dat men een oplossing vindt om aan de eis te voldoen van de 1,5 meter afstand tussen het publiek. En aan een reserveringssysteem en het daarbij behorende vele werk valt al helemaal niet te denken. Deze 1,5 meter regel is voor ons niet te realiseren in De Verbeelding en het zou voor ons ook enorme financiële aderlating betekenen. Wij willen het u en pianist Camiel Boomsma ook niet aan doen om voor een minimaal publiek te spelen. Daarom zien wij ons genoodzaakt het concert te annuleren. Ons voornemen is om het concert op een later tijdstip in het huidige seizoen in te plannen, bij voorkeur in Zeewolde. Wat e.e.a. betekent voor het Nieuwjaarsconcert op 9 januari 2022 kunnen we nu niet inschatten. We hebben u al op de hoogte gebracht van de verplaatsing van het concert van Veluvine naar het Apostolische Genootschap (zie onder) . Met vriendelijke groet en hoop op betere tijden, Bestuur Randmeerconcerten. Verplaatsing Nieuwjaarsconcert met Ensemble De Nootzaak, dd. 9 januari 2022 naar nieuwe LOCATIE. Tot onze spijt zijn wij genoodzaakt het Nieuwjaarsconcert naar een andere locatie te verplaatsen. De GGD Noord-en Oost Gelderland heeft onverwacht Veluvine Nunspeet geclaimd voor een grootscheeps vaccinatieprogramma. Het concert wordt op dezelfde datum verplaatst naar Het Apostolisch Genootschap in Harderwijk.
9 januari 2022